yoga-ibiza-separator-logo

Boekings- en annuleringsvoorwaarden
Yogaretreat Ibiza

Boeken

 • Aanmelden voor het Yoga retreat Ibiza geschiedt door het mailen van het ingevulde inschrijfformulier.
 • Door het ondertekenen (volledige naam) van het inschrijfformulier verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden.
 • Binnen een week ontvangt de deelnemer een e-mail met de bevestiging van de boeking.
 • Nadat je de boekingsbevestiging hebt ontvangen, heb je het recht om de koop binnen 7 dagen te ontbinden zonder opgave van redenen. Daarna is de boeking definitief en zijn er kosten verbonden aan annuleren.

Betaling

 • De factuur met de te betalen reissom ontvang je ongeveer 2,5 maand voor vertrek. De volledige reissom dient dan binnen 14 dagen overgemaakt te zijn.
 • Betaling in 3 maandelijkse termijnen is mogelijk. Er komt dan 10 euro extra kosten per termijn bij. De 1e betaling dient 2,5 maand voor vertrek binnen te zijn, de 2e betaling voor 2 maanden voor vertrek en 3e 1 maand voor vertrek.
 • Bij boekingen minder dan 30 dagen voor aanvang dient het volledige bedrag per omgaande betaald te worden en voor aanvang van de retreat te zijn voldaan. Bij niet tijdige betaling heeft het recht de reservering te laten vervallen. Dit ontslaat de deelnemer echter niet van zijn betalingsverplichting.

Annuleringsvoorwaarden  

Annulering door de reiziger: Bij annulering is deze de volgende bedragen verschuldigd:

 • Bij annulering vanaf 4 maanden voor vertrek: 25% van de reissom
 • Bij annulering vanaf 3 maanden voor vertrek: 50% van de reissom
 • Bij annulering vanaf 2 maanden voor vertrek: 100% van de reissom

Om misverstanden te voorkomen dient het annuleren van de overeenkomst schriftelijk voorzien van handtekening te geschieden. Annulering door Yoga Ibiza:

 • Yoga Ibiza heeft het recht om het yoga retreat te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docenten of overmacht. In geval van annulering door Yoga Ibiza heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde reissom. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.
 • Mocht de reis niet doorgaan dan wordt je daarvan tijdig op de hoogte gesteld. Je krijgt dan al je betalingen aan Yoga Ibiza retour. 

Aansprakelijkheid

 • Yoga Ibiza zal zorg dragen voor een goed en ordentelijk verloop van het yoga retreat
 • Deelname aan het yoga retreat en aan de yogalessen geschiedt geheel op eigen risico. Yoga Ibiza of één van zijn medewerkers kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen. Deelnemers zijn ten alle tijden zelf verantwoordelijk
 • Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan Yoga Ibiza. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.
 • Elke deelnemer dien bij aanvang van de reis een geldige reisverzekering te hebben.

In de plaatsstelling

Indien een of meerdere reizigers niet kunnen deelnemen aan de reis, dan kunnen deze vervangen worden door andere personen. De wijzigingen dienen uiterlijk 7 dagen voor vertrek te worden doorgegeven aan Yoga Ibiza.

Medische disclaimer

 • De yoga-activiteiten zoals Yoga Ibiza die aanbiedt zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.
 • Meldt lichamelijke en/of psychische klachten voor vertrek naar Ibiza aan de docenten. Mogelijk kunnen de docenten het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte tips/oefeningen geven.

Huisregels

 • De locatie is rookvrij. Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik zijn tijdens de retreat niet toegestaan.
 • Yoga Ibiza is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.
 • Yoga Ibiza heeft deze locatie met zorg gekozen. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. We dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.
 • Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of de docenten niet opvolgen, kunnen uit de retreat verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen recht op restitutie van cursusgelden.
 • Het maken van video/film of geluidsopnames is gedurende de retreat uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van Yoga Ibiza.

Neem bij vragen over de inhoud van het retreat of over de algemene voorwaarden contact op met Sylvia Reynen: 06-18687797.